Voor veel mensen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning, is terugkeer geen optie. Dat kan te maken hebben met hun gezinsleven, met langdurig verblijf, met ziekte of met een vluchtgeschiedenis. Het gevolg is dat velen gedwongen worden tot een leven in de illegaliteit, zonder opvang en zonder rechten. Zij mogen hier niet zijn maar kunnen ook niet terug naar hun land van herkomst. Dit leven is zwaar en maakt mensen, die krachtig waren, de moed hadden om te vertrekken en alles achter te laten, ziek.

Stichting Seguro vindt dat in een welvarend land als Nederland geen mensen op straat horen te leven. Dat is mensonterend en draagt niet bij aan een oplossing voor de doelgroep noch voor de samenleving.

Stichting Seguro biedt opvang aan dakloze kinderen, vrouwen en mannen zonder verblijfsrecht. Stichting Seguro zorgt voor tijdelijke opvang van de meest kwetsbare groep mensen die niet beschikt over de benodigde documenten voor een geldig verblijf in Nederland. Kwetsbaar betekent dat deze mensen er lichamelijk en/of psychisch zo slecht aan toe zijn dat een verblijf op straat voor hen onmogelijk is. Bij voorkeur bieden we opvang aan ongedocumenteerde migranten zonder asielachtergrond.

Stichting Seguro biedt naast tijdelijke woonruimte ook een intensief traject van activering naar een nieuwe zelfstandige toekomst hier of elders in de wereld. Ook de juridische kansen worden onderzocht, zowel gericht op een verblijf in Nederland, als in een derde land of in het land van herkomst. Deze begeleiding is mogelijk dankzij de inzet van veel vrijwilligers, waaronder mentoren.

Dankzij de steun van de gemeente heeft Stichting Seguro een aantal beroepskrachten in dienst kunnen nemen die de vrijwilligers ondersteuning bieden. In de kern is Stichting Seguro een vrijwilligersorganisatie.

Drie projecten

Stichting Seguro bestaat uit 3 onderdelen, die onder onze verantwoordelijkheid vallen:

  • Fanga Musow: richt zich op zowel vrouwen als kinderen zonder verblijfsdocumenten, die in één huis worden opgevangen
  • Seguro: richt zich op dakloze mensen zonder verblijfsrecht, waarbij mensen in schrijnende situaties voorrang hebben. Deze opvang wordt uitgevoerd als een experiment in opdracht van de gemeente Utrecht.
  • Kind in Beeld: voor dit project is een beleid ontwikkeld voor kinderen van 0-12, specifiek 4-12 jaar. Onderdeel is een opvoedingscursus voor vrouwen met hun kinderen, die in het huis van Fanga Musow verblijven. Deze cursus helpt de moeders bij de opvoeding van hun eigen kinderen en leert hen vaardigheden om op kinderen van andere moeders te passen.

Fanga Musow (Krachtige Vrouwen) biedt opvang met begeleiding aan vijf kwetsbare ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen. Fanga Musow bestaat sinds 2003 en sindsdien hebben er 53 vrouwen en 43 kinderen in de opvang gewoond. Dit project wordt door inzet van veel vrijwilligers gerealiseerd en is volledig afhankelijk van sponsors, donateurs en fondsen. Zie verder www.fangamusow.nl.

Wie is onze doelgroep?

De doelgroep van Seguro bestaat uit ongedocumenteerden uit de stad Utrecht die moeilijk kunnen overleven op straat. We geven voorrang aan mensen met zowel psychische als andere medische problemen, die op straat leven en weinig sociale contacten hebben.